ankieta

ANKIETA DLA PIELĘGNIAREK DYPLOMOWANYCH: PRAKTYKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ EDUKACJI DLA PACJENTÓW Z NIEWYDOLNOŚCIĄ SERCA PRZED WYPISANIEM ZE SZPITALA

Rodzaj placówki:
szpital miejski
szpital powiatowy
szpital wojewódzki
szpital akademicki
sektor prywatny